Studia dualne- Co to za studia? » Co dalej po maturze

codalejpomaturze-blogBlog

Polub i obserwuj

Niedziela, Październik 7, 2018, 16:51

studia dualne

 STUDIA DUALNE - studiujesz + pracujesz = zarabiasz i zdobywasz doświadczenie zawodowe!

Czym są studia dualne?

Studia takie są nowoczesnym modelem kształcenia, który pozwala na efektywne pogodzenie nauki z pracą. W swoim zamiarze mają połączyć edukację akademicką z praktycznym doświadczeniem, zdobywanym już w trakcie studiów. Studenci kształcą się zarówno na uczelni, jak i u pracodawcy, zdobywając wiedzę akademicką oraz praktyczne umiejętności.

System organizacji studiów może wyglądać różnie i zależy od indywidualnych uzgodnień między uczelnią a zakładem pracy. Na semestr akademicki składają się naprzemienne okresy zajęć realizowanych na terenie uczelni i stażu odbywanego we współpracującym z uczelnią przedsiębiorstwie.

Firmy, z którymi uczelnia podpisuje porozumienie o współpracy, wspierają finansowo stażystów (studentów), wypłacając im wynagrodzenie lub stypendium. Staż w firmie może trwać od 3 do 6 miesięcy w danym roku akademickim.

Takie studia są realizowane w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych na przykład w Gnieźnie czy Lesznie i są coraz popularniejsze. Firmy zyskują przeszkolonych pracowników a studenci….

Co zyskują studenci, którzy realizują studia dualne?

Przede wszystkim możliwość ukończenia szkoły wyższej i zdobycia jeszcze w trakcie studiów, doświadczenia i praktycznych umiejętności zawodowych, lepszą pozycję na starcie zawodowym – mogą ubiegać się o pracę w renomowanych międzynarodowych przedsiębiorstwach, które niejednokrotnie same uczestniczą w programie studiów dualnych.

Absolwenci studiów otrzymują nie tylko dyplom ukończenia studiów (tytuł inżyniera) ale również zaświadczenie (certyfikat) o odbytym stażu zawodowym.

Bez taryfy ulgowej

To niełatwe studia. Podobnie jak studenci ze standardowych studiów stacjonarnych są zobowiązani zrealizować pełny program zajęć dydaktycznych. A ponieważ mają na to w przybliżeniu dwukrotnie mniej czasu, niż zwykli studenci, to ich obciążenie zajęciami dydaktycznymi (średnia liczba godzin zajęć dydaktycznych przypadająca na dzień nauki) jest dwukrotnie wyższe. Studenci muszą też napisać pracę dyplomową, związaną z firmą, w której pracują. W zakładzie pracy również nie mają taryfy ulgowej, gdyż są pełnoprawnymi pracownikami.

Czy warto?

Jak wspomniałam wcześniej nie jest łatwo pogodzić studia z pracą ale przecież często młodzi ludzie decydują się na studia zaoczne i pracę i ....dają radę.

Przewaga studiów dualnych polega na tym, że pracujesz w firmach powiązanych z kierunkiem, który studiujesz i zdobywasz doświadczenie w swoim przyszłym zawodzie. Gdy decydujesz się na studia zaoczne często praca, która jest źródłem utrzymania nie ma nic wspólnego z przyszłym zawodem.

Dzięki więc studiom dualnym zdobywasz doświadczenie zawodowe i nawet jeżeli pracodawca nie przedłuży z Tobą umowy o pracę po studiach, to możesz to doświadczenie wpisać do CV i będziesz mieć przewagę nad innymi, którzy ukończyli normalne studia czy stacjonarne czy zaoczne.

Czy Ty chcesz tak studiować? Pytania na ten temat możesz zadać w komentarzach.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
Copyright ©2018 Co dalej po maturze
 
Liczba odwiedzin: 17483