Czym zajmuje się doradca zawodowy?

 

 

Co tak naprawdę robi doradca zawodowy?

 
Otóż taki fachowiec ma jedno zadanie: pomóc zaplanować ścieżkę zawodową i edukacyjną, a więc podpowiedzieć, jaką powinieneś wybrać szkołę i zawód, żeby po ukończeniu szkoły zdobyć stałe zatrudnienie. Decyzja nie zapada na podstawie wróżenia z fusów.
 
Doradca :
• wspólnie z Tobą dokonuje przeglądu wykształcenia, przebytych szkoleń, doświadczenia zawodowego, zainteresowań, umiejętności, cech osobistych i możliwości fizycznych
 
Bada predyspozycje zawodowe
 
Odkrywa cele zawodowe
 
Planuje rozwój zawodowy
 
Planuje dalszą ścieżkę kształcenia
 
Ukazuje możliwości dostępne na rynku pracy
 
Przedstawia ofertę edukacyjną różnych ośrodków kształcenia (szkół, uczelni itp.)
 
Doradca zawodowy jest ekspertem ale nie może narzucać swojego zdania. Może jedynie podpowiedzieć, zasugerować. Ma pomagać, a nie wyręczać. Ostateczna decyzja należy do Ciebie.
 

W czym Ci pomoże doradca zawodowy?

 
- określi Twoje predyspozycje zawodowe
 
- znajdzie Twoje mocne i słabe strony
 
- uświadomi Twoje uzdolnienia i talenty
 
- określi jaka praca będzie zgodna z Twoją osobowością
 
- podpowie jakie studia możesz wybrać by wykonywać taką pracę
 
- przedstawi ofertę różnych uczelni, na których możesz studiować
 
- opracuje wspólnie z Tobą Indywidualny Plan Działania
 

Na czym polega moja praca jako doradcy zawodowego?

 
Ogólnie mogę powiedzieć, że na udzielaniu pomocy młodzieży w wyborze przyszłego zawodu, kierunku kształcenia czy dalszego szkolenia. Uwzględniam przy tym zarówno możliwości psychofizyczne, sytuację życiową jak i potrzeby rynku pracy i możliwości systemu edukacyjnego.
 
A szczegółowo to:
 
- umieszczam na swojej stronie internetowej : informacje dla poszukujących swojego kierunku studiów, przydatne linki, prowadzę bloga. Na stronie tej można też pobrać bezpłatne materiały jak testy, ebooki czy kalendarze.
 
- prowadzę stronę na facebooku i Instagramie gdzie umieszczam bieżące informacje na temat kierunków kształcenia, planowania kariery zawodowej i edukacyjnej, informuję o ciekawych wydarzeniach dla przyszłych studentów
 
- spotykam się z uczniami w szkole lub on-line na rozmowach indywidualnych na których:
 
• analizuję potrzeby, zdolności, już posiadane umiejętności – w ten sposób ustalam tzw. potencjał zawodowy,
•  analizuję i przedstawiam wyniki testów, które pozwalają określić osobowość zawodową, predyspozycje i wartości, które mają wpływ na wybór przyszłego zawodu i dobór odpowiedniego kierunku kształcenia
•  analizuję rynek pracy oraz rynek usług edukacyjnych (ofertę uczelni wyższych i innych instytucji zwiększających kwalifikacje do wykonywania konkretnego zawodu), pod kątem Twoich potrzeb i możliwości
•  układamy wspólnie Indywidualny Plan Działania, który szczegółowo określa Twoje cele i działania.

Chcesz umówić się na rozmowę on-line?

 

Copyright ©2018 Co dalej po maturze
 
Liczba odwiedzin: 11752