Typy osobowości zawodowej » Co dalej po maturze

Poznaj 6 typów osobowości zawodowej

 
 
 

Sprawdź do którego typu należysz

 
 

Typ realistyczny

 

- Cechy osobowości

 

Ta grupa ludzi zwykle preferuje manipulowanie maszynami i narzędziami, oraz pracę fizyczną. Uzyskuje dobre wyniki w pracy precyzyjnej nad konkretnymi obiektami. Jest uzdolniona manualnie. Takie zawody jak technik, mechanik, rolnik, inżynier mogą być często preferowane przez osoby o typie realistycznym. Osoby o osobowości realistycznej mogą mieć problemy w kontaktach z innymi ludźmi, co oznacza, że powinny raczej unikać zawodów, które wymagają częstych interakcji z ludźmi.

- Typowe zawody:

elektryk, grawer, kierowca, mechanik, optyk, pilot, tokarz, tapicer i inne zawody rzemieślnicze. Zawody związane z przetwórstwem surowców, leśnik, ogrodnik, rolnik.

- Mocne strony

koordynacja ruchowa,
zręczność,
zdolności techniczne, mechaniczne,
inteligencja,
opanowanie
logika myślenia

- Słabe strony

społeczne,
oświatowe,
czasami nadmierne podporządkowywanie się,
identyfikowanie z osobami posiadającymi władzę, wpływy.

Typ społeczny

 

-Cechy osobowości 

Ta grupa ludzi zwykle preferuje wykonywanie pracy na rzecz innych ludzi. Doradzanie, uczenie innych to takie sposoby działania, w których ten typ osób może osiągać dobre wyniki. Są to więc osoby, które łatwo będą potrafiły udzielić wsparcia bądź pomóc innym ludziom. Zawody związane ze wszelkiego typu pomocą społeczną, nauczaniem, świadczeniem usług na rzecz innych ludzi mogą być często preferowane przez osoby o typie społecznym. Osoby o osobowości społecznej mogą mieć problemy we wszystkich zawodach, gdzie pracownik powinien wykazać się zainteresowaniami technicznymi bądź wykonywać manualnie jakieś precyzyjne prace

.

- Typowe zawody:

fizykoterapeuta, bibliotekarz, hostessa, ksiądz, kelner, lekarz, logopeda, masażysta, nauczyciel, psycholog, pracownik socjalny, policjant, ratownik, pielęgniarka, stewardesa, trener.

 

-Mocne strony

uzdolnienia werbalne,

zdolność do pracy z ludźmi,

pomaganie,

nauczanie,

uzdolnienia handlowe,

empatia

 

- Słabe strony

manualne,

techniczne,

naukowe,

rozwiązuje problemy kierując się uczuciami.

 
 

Typ konwencjonalny

 

- Cechy osobowości

Ta grupa ludzi zwykle preferuje wykonywanie takiej pracy, gdzie chodzi głównie o stosowanie rutynowych zasad, dopasowanie sie do istniejących, narzuconych standardów. Są to więc osoby dobrze zorganizowane, które bardzo dobrze sprawdzają sie w dokładnym wykonywaniu jasno określonych zadań. Zawody biurowe (np. księgowość), praca polegająca na rutynowym nadzorze nad jakimiś procesami zachodzącymi w firmie mogą być często preferowane przez osoby o typie konwencjonalnym. Osoby o osobowości konwencjonalnej mogą mieć problemy we wszystkich zawodach, gdzie pracownik staje w obliczu niejasno zdefiniowanych zadań, gdzie pracownik musi sprawdzić sie w nowych, szybko zmieniających sie warunkach.
 

-Typowe zawody:

archiwista, bileter, agent celny, agent ubezpieczeniowy, edytor, inkasent, kasjer, kosztorysant, księgowy, notariusz, radca prawny, recepcjonista, rzeczoznawca, statystyk, syndyk, stenograf, urzędnik biurowy, technik BHP, wizytator.
 

- Mocne strony

zdolność do eksponowania siebie i swoich celów,
 
kompetencje urzędnicze, obliczeniowe,
 
dokładność,
 
logika myślenia
 
 odpowiedzialność
 

- Słabe strony

konformizm,
 
uzdolnienia artystyczne,
 
defensywność,
 
brak elastyczności.
 
 

Typ przedsiębiorczy

 

- Cechy osobowości

W tej grupie ludzi preferowana jest zwykle działalność obejmująca innych ludzi. Osoby, u których dominuje typ przedsiębiorczy zwykle osiągają dobre wyniki w kierowaniu innymi ludźmi. Osoby tego typu potrafią dobrze przekonywać innych do własnych celów, są energiczne i pewne siebie. Takie zawody jak kierownik, menedżer, prawnik, przedstawiciel handlowy, które opierają sie na kontaktach z ludźmi, bywają często preferowane przez osoby o typie przedsiębiorczym. Osoby o osobowości przedsiębiorczej mogą mieć problemy w sytuacjach, gdy wymagana jest pogłębiona samodzielna analiza intelektualna rzeczywistości.
 

-Typowe zawody:

 
adwokat, agent ubezpieczeniowy akwizytor, dyplomata, doradca np. podatkowy księgarz, makler, menedżer, notariusz, prawnik, zaopatrzeniowiec.
 

- Mocne strony

umiejętności motywowania i pobudzania innych do działania,
 
kierowanie innymi, przywództwo,
 
elokwencja, towarzyskość,
 
kompetencje organizacyjne
 

- Słabe strony

naukowe,
 
dominacja,
 
podejmowanie czasami zbyt dużego ryzyka,
 
agresywność
 

Typ artystyczny

 

- Cechy osobowości

W tej grupie ludzie preferują zwykle wszelkie działania o charakterze twórczym. Oczywiście możliwości twórczego działania w kontekście zawodowym jest bardzo dużo, ale zwykle ten typ osób będzie osiągał dobre wyniki w działaniach wymagających wyrażania siebie w niekonwencjonalny sposób. Sposoby wyrażanie siebie mogą być bardzo różne, gdyż działalność twórcza może opierać sie na materiale ludzkim (np. reżyser), słownym (np. pisarz), bądź materialnym (np. grafik). Osoby o osobowości artystycznej mogą mieć problemy we wszystkich zawodach, gdzie pracownik jest zmuszony do rutynowego działania wedle narzuconych z góry reguł.
 

-Typowe zawody:

aktor, architekt, dyrygent, dekorator wnętrz, fotograf, ilustrator, kompozytor, malarz, muzyk, pisarz, projektant mody, plastyonyk, reżyser, rzeźbiarz, tancerz, wizażysta.
 

- Mocne strony

kreatywność,
 
poczucie estetyki,
 
rozwiązywanie problemów w sposób twórczy i nietypowy,
 
bogata wyobraźnia,
 
ekspresyjność,
 
oryginalność
 

- Słabe strony

emocjonalny niepokój,
 
niedostateczna socjalizacja,
 
niezorganizowanie,
 
nadmierna emocjonalność,
 
zbyt duża potrzeba niezależności,
 
kompetencje urzędnicze.
 

Typ badawczy

 

- Cechy osobowości

Ta grupa ludzi zwykle preferuje działania, w których chodzi głównie o zrozumienie i wyjaśnienie różnych zjawisk z otaczającej rzeczywistości. Uzyskuje dobre wyniki w pracy zawodowej, gdzie chodzi o zbadanie (eksploracje) tego, co jeszcze nie zostało wystarczająco wyjaśnione. Wszystkie zawody związane z prowadzeniem badan naukowych mogą być preferowane przez osoby o typie badawczym. Osoby o osobowości badawczej mogą mieć natomiast problemy ze skutecznym wpływaniem na innych ludzi, powinny unikać zatem zawodów menedżerskich.
 

-Typowe zawody:

antropolog, astronom, archeolog, biolog, chemik, filozof, geolog, geograf, fizyk, farmaceuta, matematyk, historyk, meteorolog, programista, politolog, statystyk, socjolog.
 

- Mocne strony

zdolność do abstrakcyjnego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów,
 
zdolności intelektualne,
 
umiejętność korzystania z zasobów informacji,
 
precyzja,
 
dociekliwość
 

- Słabe strony

aspołeczność,
 
brak tradycjonalizmu,
 
czasami zbytnie komplikowanie prostych sytuacji,
 
przywództwo,
 
perswazja.

Nie wiesz jaki jest Twój typ osobowości zawodowej ?

 
 
 

Zrób test

Copyright ©2018 Co dalej po maturze
 
Liczba odwiedzin: 17947